Mobile menu
Poskytujeme služby na najvyššej odbornej úrovni. Naším cieľom je budovať dlhodobé pracovné vzťahy s klientmi. Náš pracovný tím motivujeme k zlepšovaniu odbornosti a kvality výkonu.
Svatopluk Fröhlich a Jaroslav Vasilev
konatelia S com s.r.o.

o nás

Tím motivovaných odborníkov je pripravený pracovať na dosiahnutí vašich cieľov vo výstavbe telekomunikačných systémov, informačných systémov, bezpečnostných systémov a ďalších činnostiach vo výstavbe.

história

S com začala činnosť ako živnostenská firma vo februári roku 1992. Čerpala pritom skúsenosti z vtedy už pätnásťročnej praxe vo výstavbe telekomunikačných projektov, projekcie a montáže vnútorných slaboprúdov zakladateľa Svatopluka Fröhlicha. Už v roku 1993 sa jej tým rozšíril na dvadsať skúsených pracovníkov, ktorých dominantnou činnosťou bolo budovanie počítačových sietí a montáž telefónnych ústrední. Počas nasledujúceho obdobia firma projektovala miestne siete pre Český Telecom, inštalovala štruktúrované kabeláže Systimax a RiT, aby sa v roku 1998 premenila na S com s.r.o. Zásadný zlom v aktivite spoločnosti predstavovala špecializácia na optické siete od roku 2000 a rozšírenie činnosti o kladenie sietí, zavedenie technológie optických mikrokáblov a mikrotrubičkovanie a komplexnosť špecializácie bola zavŕšená inžinieringom a projektovaním v investičnej výstavbe.

V roku 2008 spoločnosť druhýkrát zvýšila základný kapitál na 2 mil. Kč a spoločníkom Svatopluka Fröhlicha sa stal Jaroslav Vasilev. Od roku 2015 sa výstavba optických sietí rozšírila aj do stavieb na železnici a ostatných dopravných stavieb.

profesijná spôsobilosť

Sme držiteľmi certifikátov kvality:

ISO 27001:2013 projektovanie, výstavba, údržba a servis optických sietí, vrátane líniových stavieb
ISO 9001:2001 systém riadenia akosti
ISO 14001:2005 systém riadenia ochrany životného prostredia
OHSAS 18001:2008 manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 10006:2003systém projektového riadenia organizácie
Osvedčenie NBÚ pre nakladanie s utajovanými skutočnosťami kategórie DÔVERNÉ. Autorizácia pre živnosť Montáž a údržba a servis telekomunikačných systémov

spolkové aktivity

Člen Hospodářské komory ČR
Zakládající člen České asociace telekomunikací
Člen České vědeckotechnické společnosti spojů
Člen České a Slovenské společnosti pro fotoniku

ke stažení

2016/17 výročná správa
2015/16 výročná správa
2014/15 výročná správa
2013/14 výročná správa

section-o-nas

čo ponúkame

Rozpletáme komunikačné uzly komplexným riešením. Tak v zmysle vzájomne previazaných technológií, ako aj v zmysle ucelenej služby na kľúč: od konzultácie, projektu, vybavenia potrebných povolení, zaistenia dodávky, jej výstavby či montáže, až po servis v dlhodobej prevádzke.

optické siete

Zameriavame sa na prístupové a chrbticové siete. Našou pridanou hodnotou je prax v realizácii sietí v mestských celkoch, pamiatkovo chránených oblastiach a tam, kde táto činnosť vyžaduje zložité organizačné opatrenia či povolenia.

 • Vykonávame výstavbu optických sietí na kľúč
 • Štúdie požiadavky a miestne ošetrenie
 • Projekt k územnému rozhodnutiu
 • Prerokovanie s orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí
 • Prerokovanie vecných bremien s vlastníkmi pozemkov
 • Vybavenie územného rozhodnutia
 • Vykonávací projekt
 • Vypracovanie DIO – Dopravno-inžinierske opatrenie
 • Zaistenie potrebných zmlúv a povolení na začatie stavby
 • Výkop a kladenie telekomunikačnej trasy
 • Hutniace skúšky
 • Geodetické zameranie
 • Odovzdanie stavby a ukončenie zmlúv
 • Zhotovenie káblových trás v budovách, kolektoroch alebo metre
 • Zafúknutie optických káblov, mikrokáblov alebo mikrotrubičiek do HDPE
 • Vykonanie montáže optických pasívnych prvkov, optických káblov
 • Zvary na optických vláknach na trase, ukončenie káblov v rozvádzačoch
 • Meranie káblov a zhotovenie protokolov
 • Geodetické zameranie
 • Vytvorenie Dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • Servis a prevádzkové meranie optických sietí

 

líniové stavby

Výkopy a kladenie telekomunikačných a elektrických sietí

 • Štúdia, Projekt k územnému rozhodnutiu
 • Prerokovanie s úradmi, vybavenie povolení
 • Prerokovanie vecných bremien s vlastníkmi
 • Vybavenie územného rozhodnutia
 • Vykonávací projekt
 • Projekt DIO – Dopravno-inžinierske opatrenia
 • Výkop a kladenie líniové trasy
 • Geodetické zameranie
 • Úpravy povrchov, asfalty, dlažba, zatrávnenie

informačné systémy

V rámci hlavného dodávateľa stavby tiež zaisťujeme:

 • LAN siete
  • Štruktúrované kabeláže
  • Záložné napájanie UPS
 • Serverovne – komplexné riešenia
  • Projekt serverovne vrátane nadväzujúcich súvislostí
  • Protipožiarne zabezpečenie, hasenie
  • Chladenie a klimatizácia
  • Napájanie a jeho zálohovaní
  • Konektivita k poskytovateľom
  • Bezpečnostné opatrenia fyzické, personálne a softvérové
  • Väzba s LAN, VAN a WLAN
 • Bezdrôtové siete vnútorné aj vonkajšie
  • Výber vhodnej technológie a jej implementácia do existujúceho prostredia
  • Projekt
  • Vybavenie povolení na výstavbu
  • Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky
  • Pravidelný a zásahový servis

bezpečnostné systémy

V rámci hlavného dodávateľa stavby tiež zaisťujeme:

 • Inteligentné riešenie budov – SMART Building
 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Kamerové systémy
 • Prístupové systémy
 • Meranie a regulácia
 • Ozvučenie, požiarny rozhlas
section-co-nabizime

referencie

Od roku 1992 sme realizovali spektrum malých aj naozaj veľkých zákaziek, pričom sme sa vždy prispôsobili konkrétnym požiadavkám projektu.

historické úspechy

Na tomto mieste uvádzame iba prehľad významných pravidelných a dlhodobých zákazníkov, a/alebo spoločností významných a všeobecne známych.

 • T-Mobile Czech Republic a.s.
  dnes spojuje naše dříve klíčové zákazníky: T-Systems Czech Republic a.s, T-Mobile Czech Republic a.s., GTS Czech s.r.o.
 • Dial Telecom, a.s.
 • AŽD Praha s.r.o.
 • PREdistribuce, a.s.
 • ČD – Telematika a.s.
 • Radio Free Europe / Radio Liberty
section-reference

kontakty

S com s.r.o. – sídlo spoločnosti
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10, Uhříněves
Česká republika

IČ: 25668901
DIČ: CZ25668901
Datová schránka: 9pbsbx3

E-mail: scom@scom.cz
Tel: +420 257 090 311
GSM: +420 603 422 551

www.facebook.com/scom.cz

S com SK s.r.o.
Na pántoch 22
831 06 Bratislava 35
Slovensko

IČ: 50630725
DIČ: 2120401998
DIČ DPH: SK2120401998

E-mail: info@scomsro.sk
Tel: +421 904 662 568

vedenie spoločnosti

riaditeľ, konateľ
Ing. Svatopluk Fröhlich
svatopluk.frohlich@scom.cz
+420 257 090 321
+420 603 422 551

obchodný riaditeľ, konateľ
Jaroslav Vasilev
jaroslav.vasilev@scom.cz
+420 257 090 346
+420 603 570 907

asistentka riaditeľa
Michaela Rožnovská
michaela.roznovska@scom.cz
+420 257 090 311
+420 777 359 597

ekonomické oddelenie

hlavná účtovníčka
Petra Šandová
petra.sandova@scom.cz
+420 257 090 322
+420 778 751 491

obchodné oddelenie

vedúci obchodu
Ing. Michal Farárik
michal.fararik@scom.cz
+420 257 090 347
+420 774 556 708

obchodný manažér
Ing. Jaroslav Trnka
jaroslav.trnka@scom.cz
+420 257 090 348
+420 603 256 144

obchodný manažér
Libor Kutílek
libor.kutilek@scom.cz
+420 257 090 365
+420 724 306 008

obchodný manažér
Ing. Miloš Sequens
milos.sequens@scom.cz
+420 257 090 365
+420 602 231 733

referentka obchodného oddelenia
Jana Bajáková
jana.bajakova@scom.cz
+420 257 090 364
+420 773 777 320

obchodný manažer/ rozpočtár
Petr Navrátil
petr.navratil@scom.cz
+420 257 090 362
+420 777 923 554

pobočka Slovensko

Pobočka Nitra
Sladkovičova 2
949 01 Nitra

obchodný manažér (Slovensko)
Ing. Ján Melicherčík
jan.melichercik@scomsro.sk
+421 904 662 568

legislativa (Slovensko)
Antónia Vetráková
antonia.vetrakova@scomsro.sk
+421 910 164 769

 

 

 

legislativa (Slovensko)
Ing. Katarina Nagyová
katarina.nagyova@scomsro.sk
+421 911 730 400

legislativa (Slovensko)
Ing. Želmíra Kužmová
zelmira.kuznova@scomsro.sk
+421 911 910 400

realizácia stavbyvedúci (Slovensko)
Marián Švarba
marian.svarba@scomsro.sk
+421 910 608 246

 

 

 

 

realizácia  (Slovensko)
Ing. Martin Kendra
martin.kendra@scomsro.sk
+421 903 724 372

realizácia  (Slovensko)
Marek Toth
+421 910 265 228

realizácia  (Slovensko)
Viktor Drobňák
viktor.drobnak@scomsro.sk
+421 902 533 549

koordinátor projektant (Slovensko)
Ing. Ján Palko
jan.palko@scomsro.sk
+421 911 360 400

projektant (Slovensko)
Ing. Miroslav Fabián
miroslav.fabian@scomsro.sk
+421 903720221

projektant (Slovensko)
Ing. Gabriel Drab
gabriel.drab@scomsro.sk
+421 903 719 491

projektant (Slovensko)
Mgr. Maroš Ballay
maros.ballay@scomsro.sk
+421 911 890 400

projektant (Slovensko)
Ing. Marian Blažej
marian.blazej@scomsro.sk
+421 911 850 400

projektant (Slovensko)
Ing. Ĺudovít Pšenička
ludovit.psenicka@scomsro.sk
+421 911 820 400

projektant (Slovensko)
Ing. Martin Bindzár
martin.bindzar@scomsro.sk
+421 905 152 120

stredisko realizácie

technický riaditeľ
Petr Vašíček
petr.vasicek@scom.cz
+420 257 090 330
+420 724 631 227

oddelenie montáže

vedúci odd. montáže
Lukáš Hurych
lukas.hurych@scom.cz
+420 257 090 338
+420 604 200 745

prevádzkový technik
Michal Kocvelda
michal.kocvelda@scom.cz
+420 257 090 344
+420 603 574 197

prevádzkový technik
Jiří Michal
jiri.michal@scom.cz
+420 257 090 337
+420 604 299 958

prevádzkový technik
Alexadr Novotný
alexandr.novotny@scom.cz
+420 257 090 345
+420 773 751 995

prevádzkový technik
Petr Valenta
petr.valenta@scom.cz
+420 257 090 349
+420 724 830 808

prevádzkový technik
Radomír Šimek
radomir.simek@scom.cz
+420 257 090 366
+420 702 157 334

oddelenie príprava výroby

vedúci odd. príprava výroby
Jan Tomšů
jan.tomsu@scom.cz
+420 257 090 341
+420 777 958 588

príprava výroby
Lucie Hrnčířová
lucie.hrncirova@scom.cz
+420 257 090 341
+420 601 124 394

prevádzka Plzeň

prevádzkový technik (Plzeň)
Václav Moule
vaclav.moule@scom.cz
+420 724 325 112

oddelenie logistiky

oddelenie projekcie

kariéra

S com stále hľadá nových profesionálov. Teraz najmä na pozície: montér elektronických komunikácií, prevádzkový technik stavbyvedúci, projektant telekomunikačných sietí.

 

aktuálne hľadané pozície

Pracovné činnosti technik:

 • Príprava a riadenie zákaziek v odbore telekomunikácií
 • Prideľovanie a kontrola práce montérov
 • Administratíva
 • Rokovanie s investormi a so zákazníkmi

 

Požadujeme:

 • SŠ vzdelanie v odbore elektro – telekomunikácie
 • Vyhláška 50/78 zb.
 • VO skupiny B
 • Práca na PC (Word, Excel, AutoCad, Bentley PowerDraft)
 • Samostatný aktívny prístup k práci
 • Schopnosť dobrej komunikácie
 • Schopnosť tímovej práce
 • Trestná bezúhonnosť
 • Časová flexibilita

Ponúkame:

 • Práca na HPP
 • Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie
 • Služobné vozidlo
 • Nástup možný od: ihneď

Lokalita:

 • Práce po celej ČR – prevažne oblasť Praha

Pracovné činnosti základné, oblasť vnútorná:

 • Inštalácia káblových trás (žľaby, lišty, rošty a pod.) a s tým súvisiace práce (vŕtanie a zhotovovanie otvorov do stien, začisťovanie, protipožiarne nátery)
 • Montáž káblov do pripravených trás (metalické dátové káble, optické káble)
 • Zakončovanie káblov v rozvádzačoch, zapájanie dátových zásuviek
 • Základné elektrikárske práce – zapojenie zásuviek 230 V, prívody 230 V do rozvádzačov, uzemňovanie rozvádzačov
 • Pracovné činnosti základné, oblasť vonkajšia:
 • Príprava rúrok, trubičiek a optických káblov na zafukovanie vrátane prepravy
 • Príprava zariadení na zafukovanie (CableJet, kompresor, nosné konštrukcie na trubičky a káble) a ich údržba po skončení prác
 • Odhalenie – odkopanie problémových miest v teréne pri vzniku problému pri zafukovaní
 • Podávanie zafukovaného média do zafukovacieho zariadenia
 • Odoberanie zafukovaného média v mieste výfuku, slučkovanie

Pracovné činnosti pokročilé – optika:

 • Spojky na optických kábloch, s dôrazom na bezchybné rozvláknenie, kvalitu a rýchlosť
 • Ukončovanie optických káblov v rozvádzačoch, úprava kabeláže v rozvádzačoch, popis, jednoduchá dokumentácia vykonaných prác
 • Meranie optických vlákien vrátane vyhotovenia meracích protokolov

Prostredie:

 • Vnútorné práce sa vykonávajú na stavbách pred dokončením aj v prevádzkovaných objektoch, kolektoroch a v metre.
  Vonkajšie práce sa vykonávajú predovšetkým v otvorenom teréne

Pracovné činnosti projektant:

 • projekčná činnosť súvisiaca s výstavbou a obnovou telekomunikačných sietí
 •  navrhovanie trasy káblov, umiestnenie jednotlivých komponentov siete
 • spôsob pripojenia metalika, optika
 • príprava dokumentácie na územné a stavebné konanie, spracovanie technickej a projektovej dokumentácie telekomunikačných sietí
 • komunikácia s technikmi a projektantmi

Požadujeme:

 • SŠ vzdelanie v odbore elektro – telekomunikácie
 • niekoľkoročná prax v odbore projektovania telekomunikačných sietí
 • vyhláška 50/78 Zb.
 • VO skupiny B
 • znalosť práce s návrhovým grafickým mapovým SW (Autocad, MicroStation)
 • pokročilá znalosť MS Office
 • orientácia v oblasti telekomunikácií a technickej dokumentácii
 • samostatný aktívny prístup k práci
 • schopnosť dobrej komunikácie a tímovej práce
 • trestná bezúhonnosť
 • časová flexibilitu

Ponúkame:

 • prácu na HPP
 • zodpovedajúce pracovné ohodnotenie
 • rôznorodú prácu v stabilnej spoločnosti
 • pružný pracovný čas
 • nástup možný od: ihneď

Prostredie:

 • Prevažne kancelárska činnosť s prieskumami k danej zákazke.
  Vnútorné práce sa vykonávajú na stavbách pred dokončením aj v prevádzkovaných objektoch, kolektoroch a v metre.
  Vonkajšie práce v otvorenom teréne

Lokalita:

 • Práca po celej ČR – prevažne oblasť Praha

 

 

section-kariera